Rosenmetoden

”Kroppen är förnimmelsernas bas.

Förutom beröring, smärta och temperatur

registreras också känslor och tankar i kroppen”

Elaine Mayland

Rosenmetoden är en väl beprövad metod för personlig utveckling och avspänning. Den kan göra Dig mer medveten om din kropp och dess spänningar. Metoden har utvecklats av Marion Rosen, legendarisk kroppsterapeut och sjukgymnast, som under 30 år förfinat sin teknik för att upplösa lagrade muskelspänningar, stress och trauman. Marion kallar själv metoden ”massage för själen”, men egentligen är det ingen vanlig massage utan en metod för beröring på djupet.

I Rosenmetoden bemöts Du med tystnadsplikt, respekt och integritet i en trygg och tillåtande miljö.

”I Rosenmetodens process skapas ett utrymme

där vi kan uppleva och acceptera känslor.

När människor lär känna sig själva och kan vara den de är,

uppstår en inre äkthet – en djupgående, personlig självkännedom”

Marion Rosen, 2003

 

Frågor och svar om Rosenmetoden 

Klicka på frågeställningen

Har Rosenmetoden med rosor att göra?

Nej, Rosenmetoden har fått sitt namn efter grundaren Marion Rosen.

Marion Rosen föddes i Tyskland år 1914. Eftersom hon var judinna läm­nade hon Tyskland före kriget och bodde en tid i England och Sverige innan hon emigrerade till USA. Hon utbildade sig inom sjukgym­nastik både i Sverige och i USA, men det var egentligen det som hon lärde sig i Tyskland som gav upphov till Rosen­metoden. Hon vistades i München hos Lucy och Gustav Heyer (Gustav var student och kollega till Carl Jung) som använde massage, andningsövningar och avslapp­ning i samband med psykoterapi i sina behandlingar. Långt senare blev hon ombedd att lära ut detta till en kvinna som heter Sara Webb, och det var i samband med detta som Rosenmetoden utarbetades. Till Sverige kom metoden 1982 då Marion Rosen höll sin första kurs i Sverige. Hon var verksam fram till december 2011 och utvecklade hela tiden sin metod. Marion Rosen avled i januari 2012 i Berkeley, USA.

Intervju med Marion Rosen av Hans Axelson

Tillbaka till toppen.

För vem är Rosenmetoden?

Rosenmetoden kan vara till hjälp vid alla former av problem, både fysiska, psykiska och emotionella. För människor med långvariga muskelsmärtor, artros, reumatism, fibromyalgi, allergier och astma kan Rosenmetoden vara ett bra alternativ eftersom det är en mjuk behandlingsform. Metoden passar även vid psykosomatiska spänningstillstånd som kan vara kopplade till exempelvis trauman eller stress.

Friska personer utan några specifika problem kan ha nytta av behandlingar i Rosenmetoden. Det kan ge en bättre förståelse av den egna kroppen, att känna samspelet mellan kropp och själ samt att kunna förebygga eventuella framtida problem med den fysiska och psykiska hälsan.

OM DU HAR:

 • stela/spända muskler
 • ont i nacke, axlar, rygg
 • huvudvärk/migrän
 • stressymptom
 • utbrändhetssymtom
 • oro/ångest
 • svårt att sova
 • känslor av trötthet

OM DU VILL:

 • bli mer avspänd
 • få ökad rörlighet
 • få friare andning
 • komma närmare dig själv
 • minska på smärtan
 • få ökad cirkulation och stärkt immunförsvar
 • känna lugn och balans
 • komma närmare dina känslor
 • öka din självkännedom
 • få djupare kroppskännedom
 • hitta din egen väg
 • leva med hela dig

Då kan Rosenmetoden vara din metod.

Tillbaka till toppen.

Passar Rosenmetoden för alla?

Nej, det finns undantag där Rosenmetoden inte är lämplig.

 • Vid akuta kriser som t.ex. närståendes dödsfall eller nyss genomgången skilsmässa.
 • Vid psykisk sjukdom där jaget är skörare, som psykos
 • Vid missbruk av alkohol, droger eller mediciner.
 • Vid graviditet innan 14:e veckan

Tillbaka till toppen.

Vad är speciellt med Rosenmetoden?

Att få en behandling ger ofta en upplevelse av att bli fysiskt hållen och sedd. Rosenmetoden riktar sig till hela människan genom en lyhörd, mjuk beröring som ger utrymme och en möjlighet att komma i kontakt med nedtryckta/obearbetade känslor och upplevelser som lagrats i kroppen i form av muskelspänningar och/eller smärta. Att stanna kvar i det som är/känns samt tillåta och acceptera sina känslor, kan energi frigöras eftersom spänningar kräver mycket energi som bättre skulle kunna användas till annat.

Tillbaka till toppen.

Hur uppkommer spänningar och hur kan känslor lagras i kroppen?

Som nyfödda är vi spänningsfria. Andningen går som en våg genom kroppen som rör sig jämnt och avslappnat utan anspänning eller motstånd någonstans. Tidigt i livet formas vi sedan av vår omgivning. Vissa känslouttryck är tillåtna, andra inte!

Att vara tvungen att tränga bort vissa känslor kräver stor muskelkraft. Att sitta still när man vill röra sig, att hålla inne skratt, att vara tyst när man vill göra sig hörd, att vara nyfiken och sträcka sig efter det man lockas av och inte få tillåtelse att göra det, att känna att man är till besvär eller i vägen, att bli sårad och besviken i sitt hjärta, att inte bli sedda när vi längtar efter bekräftelse är flera exempel på hur vi använder våra muskler till att hålla tillbaka våra känslor. Vi blir experter på att hålla oss tillbaka, hålla oss på plats och att hålla samman oss.

Sammanpressade käkar, styv nacke, spända uppdragna axlar, hoppressade skinkor, stela ryggar, hållen andning och spänd mage osv. Med tiden blir spänningarna ett ”normalt” tillstånd och vi tänker inte på dem. De integreras i vårt sätt att vara och vi glömmer bort orsaken. Som vuxna är vi ofta omedvetna om den ursprungliga orsaken till spänningen.

Tillbaka till toppen.

Hur kan jag bli medveten om min kropp – mina muskelspänningar?

En behandling i Rosenmetoden ger Dig möjlighet till djup avslappning. När muskelspänningen släpper kan det som Du har hållit tillbaka komma fram, minnen och känslor kan komma upp till ytan och medvetandegöras. Ibland ser en del bilder, en del ser färger eller får upp ord. Ibland kommer man i kontakt med något som har varit svårt och då kan det bli en urladdning av känslor som ofta är över efter en liten stund. Att skala av sig det som är svårt och tungt gör att man kan komma i kontakt med det som också lagras under alla spänningar i kroppen – kärleken och glädjen – sin egen inre kraft.

Tillbaka till toppen.

Hur går en behandling i Rosenmetoden till?

Du lägger dig på en massagebänk som vid en vanlig massage. Du klär av dig till underkläderna och lägger dig först på mage och senare på ryggen. Du får en filt/lakan över dig och sedan lägger jag händerna på kroppen, först ovanpå filten för att känna in kroppen och sedan tar jag undan filten för att gå igenom kroppen mer ingående. Jag lägger sedan händerna på områden som är spända, där andning och cirkulation är begränsade, för att påminna kroppen om dina muskelspänningar. Genom beröringen blir du också medveten om att du är spänd och var du är spänd. Denna kommunikation med kroppen – med beröring och verbalt – gör att du blir mer medveten.

Tillbaka till toppen.

Om minnen/känslor blir för svåra, vad gör jag då?

Din kropp bär på din historia och att tala till kroppen genom beröringen och frågor, aldrig påståenden, gör att du kanske kommer i kontakt med sådant som är bortträngt eller bortglömt sedan länge.

Det som är svårt och ansträngande är att hålla tillbaka känslorna. Detta kan vara så ansträngande att det kan leda till både psykisk och fysisk smärta. Att få kontakt med sina bortträngda känslor, sorg, ilska, glädje, sin längtan, leder snarare till lättnad och befrielse, och ofta räcker det.

Ibland kan Rosenmetoden behöva kompletteras med psykolog eller annan samtalsterapi om det behovet uppkommer. Detta är ofta en mycket bra kombination med Rosenmetoden.

Tillbaka till toppen.

Hur ofta kan man ta en behandling?

En behandling fortsätter även när du går hem. Processen är igång och därför kan känslor och insikter komma fram mellan behandlingar. En Rosenterapeut fixar ingenting, utan bidrar till medvetenhet, fysiskt och känslomässigt. Detta kan skapa förändring i livet.

Du själv avgör hur ofta du vill ha behandling. Det kan vara allt från en gång i veckan till någon gång då och då. Det är du själv som avgör i samråd med terapeuten.

Hoppas denna information har gjort dig mer intresserad av Rosenmetoden och framförallt intresserad av dig!

Tillbaka till toppen.